Als financiële steun uitblijft, verdwijnen minstens 800 sportverenigingen

Dat is de conclusie van Dick Zeegers, directeur van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Ook de rijkere clubs hebben het zwaar. SWS ziet het noodfonds als noodzakelijke maatregel. En ook de voorzitter van NOC*NSF hoopt op, en verwacht, een positief antwoord van de minister.

Volgens de directeur van SWS, Dick Zeegers, toont de analyse van de cijfers aan dat ongeveer 800 sportverenigingen als gevolg van de coronacrisis omvallen als de financiële steun uitblijft. Zeegers spreekt van een gigantisch probleem en ziet het noodfonds voor de sport, waartoe sportkoepel NOC-NSF het initiatief heeft genomen „als een noodzakelijke maatregel”. Er rest één obstakel: minister voor Medische Zorg en Sport Martin van Rijn moet nog goedkeuring geven aan de gevraagde tien miljoen euro voor het coronanoodfonds.

Waarom storting van zo’n relatief lage bijdrage vooralsnog uitblijft, terwijl de nood aantoonbaar hoog is? „De overheid, hè”, zegt Anneke van Zanen, voorzitter van NOC-NSF. Daar werken mechanismen nu eenmaal traag vanwege verlangde garanties, weet zij als voormalig topambtenaar op Justitie en Financiën uit ervaring. „Het ministerie wil dat het coronanoodfonds additioneel is, om clubs overeind te houden en niet om de bestaande problematiek op te lossen”, zegt Van Zanen, die wel een positieve grondhouding bij de minister signaleert en deze week een toezegging van tien miljoen verwacht.

Bij groen licht beschikt het noodfonds voor de sport over een startkapitaal van zestien miljoen euro. NOC-NSF heeft al vijf miljoen ingelegd en dankzij een verhoogde, jaarlijkse bijdrage aan de sport van de Nederlandse Loterij komt daar nog eens een miljoen bij. Geld dat via de bonden wordt uitgekeerd en bedoeld is als tweedelijns vangnet, voor noodlijdende clubs die alle overige steunloketten al hebben bezocht en de eigen portemonnee leeg hebben. „Alles met het doel onze unieke infrastructuur van ruim 24.000 sportclubs en bijna zes miljoen leden in stand te houden”, zegt Van Zanen.

Geen overbodige luxe, claimt SWS-directeur Zeegers. Zijn stichting, die sportorganisaties borgstellingen voor leningen verleent, beschikt over jaarstukken van zo’n 1.700 clubs, de bron waarop hij zijn sombere voorspelling van zo’n 800 uiterst wankele sportverenigingen baseert. Volgens Zeegers zijn dat sportclubs zonder buffer die het voor de coronacrisis ook al zwaar hadden en het laatste zetje dreigen te krijgen als daadwerkelijk voor langere tijd niet meer gesport kan worden.

In navolging van de banken draagt ook SWS haar steentje bij om de ergste nood te lenigen. Nadat banken sportclubs de mogelijkheid hadden geboden aflossingen voor zes maanden uit te stellen, volgde SWS met de toezegging aan de banken om gedurende zo’n periode de afbouw van de garantstellingen op te schorten.

Al 100 miljoen schade

Het sombere beeld dat Zeegers namens SWS schetst, wordt onderschreven door Twelve, dat betaalsystemen voor ruim 2.500 sportclubs verzorgt. Het bedrijf schat de schade voor de amateursport nu al op minstens 100 miljoen euro. Volgens Twelve is er sprake van gemiddeld 30 procent minder kantine-inkomsten, met hockey- en voetbalclubs als grootste slachtoffers; die lopen tot 1 juni gemiddeld 35.000 euro aan barinkomsten mis.

In tegenstelling tot zijn collega bij SWS ziet directeur Pieter de Jong van Twelve sportclubs niet snel omvallen. „Maar de verenigingen worden wel heel hard geraakt in hun exploitaties, vooral die met een eigen clubhuis. De kantineomzet staat al twee maanden op nul. Dat gaat ontegenzeglijk ten koste van investeringen in verbouwingen, extra velden, aanstelling van trainers en fun-activiteiten. En ik vrees ook dat veel reserves eraan gaan.”

Meer weten over het noodfonds, de meningen van deze verschillende belanghebbenden en een voorbeeld hoe de coronacrisis gevolgen heeft op de inkomsten van verenigingen? Lees het gehele artikel op NRC.nl

Link: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/28/het-noodfonds-voor-amateurclubs-heeft-geld-nodig-a3998108

Bron: NRC

Creative Developer › Head of Digital