Buurtsportcoaches onmisbaar bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

Om de doelen van het Nationaal Sportakkoord te kunnen realiseren, worden buurtsportcoaches in nagenoeg alle deelthema’s ingezet. Zij leveren op dit moment de meeste bijdrage aan deze deelthema’s:

  • ‘Inclusief sport en bewegen’ (in 95% van de gemeenten)
  • ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ (92%) 
  • ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ (87%).

Dit blijkt uit peilingen van het Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft deze peilingen in het najaar van 2019 uitgezet met steun van het Ministerie van VWS. Deze peilingen zijn uitgezet onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, het panel van buurtsport- en cultuurcoaches en het panel van werkgevers van deze coaches.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ door partijen binnen en buiten de sport ondertekend. Het merendeel van de buurtsportcoaches (85%) en werkgevers (96%) geeft aan dat er naast het Nationale Sportakkoord, ook een lokaal Sportakkoord wordt gesloten in hun gemeente. Een groot deel van de buurtsportcoaches (66%) is bij het sluiten van dit lokale akkoord betrokken.

Hieronder staan nog een aantal interessante bevindingen uit deze peilingen:

  • Binnen het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ bestaan de werkzaamheden van de buurtsportcoach voor het grootste deel uit sportstimulering van minder actieve/kwetsbare groepen en het vergroten van de toegankelijkheid bij sportverenigingen.
  • Binnen het deelthema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ worden de buurtsportcoaches het meest ingezet op verenigingsondersteuning, het verbeteren van de lokale samenwerking en het ontwikkelen van sportaanbod.

Benieuwd naar de andere bevindingen? Lees meer over deze peilingen op de website van het Mulier Instituut!

Link: https://www.mulierinstituut.nl/actueel/buurtsportcoaches-spelen-grote-rol-bij-realisatie-ambities-nationaal-sportakkoord/

Bron: Mulier Insitituut

Creative Developer › Head of Digital