1.1 | Service Organisatie Nederland Sport

Ben je als sportorganisatie te druk met al je back-office taken? Service Organisatie Nederland Sport helpt je graag!

Veel sportorganisaties zijn veel tijd kwijt aan de organisatie van hun basistaken, zoals de financiën en de ledenadministratie. Daarnaast veranderen de behoeftes van de sporter en zien de sportorganisaties een terugname in hun ledenaantallen. Dit heeft ook nog eens al gevolg dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te behouden en te werven. Kortom, sportorganisaties kunnen zich niet richten op wat echt belangrijk is, namelijk de ontwikkeling van de sport, de sportparticipatie en het creëren van gezonde sportverenigingen. Om die reden is in 2018 Stichting Nederland Sport opgericht voor, door en met sportbonden. Zes sportbonden (Boksen, Biljarten, Frisbee, IJshockey, Bowls & Handboogschieten) hebben de handen ineen geslagen om sportbonden te “ontzorgen” door sport-overstijgende services centraal te faciliteren. Zo kunnen deze goedkoper worden aangeboden, met een garantie voor hoge kwaliteit en de zekerheid van continuïteit. Dit initiatief wordt ondersteund door NOC*NSF, door middel van subsidiegelden die beschikbaar zijn gesteld door VWS. Nederland Sport is een non-profit Shared Service Organisatie die diensten ontwikkelt voor sportorganisaties, zoals financiële en ledenadministratie.

Na een opstartfase in 2019 heeft Nederland Sport in 2020 een Meer Jaren Beleidsplan 2021-2024 opgesteld. Belangrijk onderdeel van de lange termijn doelstellingen is het ontwikkelen van nieuwe diensten. Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten is de inbreng van de bonden essentieel voor het bepalen van de behoeftes en noodzaak voor een nieuwe of bestaande dienst, maar ook onder welke condities die diensten aangeboden moeten worden. Dit is uitgebreid geïnventariseerd in het najaar van 2020 door enerzijds het uitsturen van enquêtes waarin de behoeftes zijn gepeild en anderzijds door gesprekken met vertegenwoordigers van sportbonden, sportorganisaties en beleidsbepalers, zoals NOC*NSF & VWS.

Wat zijn de redenen om bij Nederland Sport aan te sluiten? 

  • Professioneel
  • Expertise
  • Scherpe tarieven door collectieve inkoop
  • Contractbeheer en evaluatie over geleverde service, planning en onderhoud
  • Inspraak van bonden in de ontwikkelingen via de klantenraad en periodieke evaluaties

Nederland Sport heeft als doel om op de termijn DE shared service organisatie voor de georganiseerde sport in Nederland te worden, dus hoe mooi zou het zijn als sportbonden waarvan contracten met dienstverleners aflopen, standaard bij Service Organisatie Nederland Sport gaan navragen wat de collectieve mogelijkheden zijn om hen te ondersteunen? Mocht je als sportorganisatie interesse hebben in een oriënterend gesprek, neem dan contact op via info@nederlandsport.org. We helpen en ontzorgen je graag!

s

logodesigned and developed by Qodeinteractive.