Enorme wijzigingen in het gemeentelijk sportbeleid door coronamaatregelen

Het Mulier Instituut heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in de periode eind juni tot halverwege juli 2020 een tweede coronapeiling uitgevoerd. Het doel van deze peiling was om erachter te komen hoe gemeentelijke sportafdelingen met de coronamaatregelen omgaan. Maar liefst 147 sportambtenaren hebben de online enquête ingevuld en gaven ruimschoots aan te verwachten dat de maatregelen problemen zouden veroorzaken bij de uitvoering van het sportbeleid.

Coronamaatregelen
De maatregelen die eind juni tot halverwege juli golden, hadden vooral impact op de sportaccommodaties. Deze moesten namelijk aan veel nieuwe eisen voldoen. Zo werden er strenge eisen aan de ventilatie van de gebouwen gesteld, mochten er geen sportevenementen plaatsenvinden en namen de exploitatiemogelijkheden af.

Het sportbeleid
De meeste sportambtenaren die de online enquête hebben ingevuld, gaven aan dat er problemen zouden ontstaan bij de uitvoering van het sportbeleid. Helaas hadden zij destijds al gelijk. Alhoewel het sportbeleid gericht is op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van sport met als doel dat veel mensen daadwerkelijk sport. Helaas was én is dit met de huidige maatregelen erg lastig. Binnen de sportaccommodaties zijn er veel beperkingen waardoor de uitvoering van het sportbeleid niet haalbaar is. Er zal daarom nu vooral worden ingezet op de preventieve waarde van sport en bewegen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op hoe dit bijdraagt aan een betere gezondheid.

Dit alles speelde dus in de periode eind juni tot halverwege juli. Helaas leven we vandaag de dag nog steeds in de coronacrisis en zijn de maatregelen aangescherpt. Zo worden de wedstrijden en evenementen wederom stilgelegd, mag je met slechts vier personen samen sporten en is publiek niet meer toegestaan.

Ben je benieuwd naar de andere uitkomsten van de online enquête onder de gemeenten? Klik hier!

Bronnen: Mulier instituut en Rijksoverheid

Post a Comment