Tegemoetkoming amateursportverenigingen COVID-19!

Op 17 juli j.l. hebben wij je al geïnformeerd over een nieuwe tegemoetkomingsregeling van de overheid voor amateursportverenigingen, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Hierbij gaat het om sportverenigingen die in de periode 1-3-2020 t/m 31-5-2020 en/of 1-6-2020 t/m 31-8-2020 minstens 20% omzetverlies hebben geleden. Lees snel verder om te weten hoe je deze tegemoetkoming aanvraagt!

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de vereniging haar doorlopende uitgaven in de geselecteerde periode. De hoogte is onderverdeeld in verschillende klassen;

* Bij een verlies van tussen de €501,- en €1.500,- , heeft u recht op een vergoeding van €1.500,-.
* Bij een verlies van tussen de €1.501,- en €2.500,-, heeft u recht op een vergoeding van €2.500,-.
* Bij een omzetverlies van tussen de €2.501 en €3.999 heeft u recht op een vergoeding van €3.500,-.

Aanvragen
Er kan een aanvraag worden ingediend vanaf 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. De aanvraag moet worden gedaan door een tekenbevoegde van sportvereniging. Bij een gezamenlijke bevoegdheid kunnen dit twee personen zijn.

Je kan de aanvraag doen voor één van de twee bovengenoemde perioden of voor beide perioden. Voor de aanvraag heb je een bankafschrift nodig, welke niet ouder is dan drie maanden. Let daarbij wel goedop: in verband met privacywetgeving moet je bepaalde gegevens onleesbaar maken.

Bekijk hiervoor het voorbeeld op deze website: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Lees meer over deze regeling op de website van, de officiële verstrekker van deze tegemoetkomingsregeling, Dienst Uitvoering van Subsidies aan Instellingen (DUS-I)!

 

Link: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Creative Developer › Head of Digital