Gesloten deuren van sportkantines kost sportclubs een fortuin

Sinds 29 september 2020 moeten alle sportkantines in Nederland hun deuren gesloten houden. Dit heeft onze premier Mark Rutte in de persconferentie van 28 september 2020 laten weten. Het doel hiervan is om sport zo lang mogelijk door te laten gaan zonder dat er grote groepen mensen bij elkaar komen. Een harde klap voor sportclubs; zij gaan momenteel financieel ten onder aan de nieuwe maatregelen. De sluiting van de kantines heeft de sportclubs met eigen accommodatie nu al ruim veertig miljoen euro gekost. De sportkantines blijven in ieder geval tot 19 oktober 2020 gesloten, waardoor deze kosten alleen nog maar verder zullen oplopen. Of de kantines na 19 oktober weer opengaan, is nog niet bekend.

Recordaantal coronabesmettingen
Het aantal coronabesmettingen stijgt de afgelopen dagen enorm in ons land. Gisteren zijn er maar liefst 5.836 nieuwe besmettingen geregistreerd. Als je deze cijfers naast de cijfers van eerder deze week legt, is de stijging schrikbarend. Op 1 oktober 2020, nu inmiddels één week geleden, lag het aantal besmettingen nog op 3.278, een aantal dat in een hele korte tijd dus fors is toegenomen. Het totaalaantal besmettingen van de afgelopen week ligt nu op 27.485 besmettingen. Met deze cijfers in ons achterhoofd, ziet de komende periode er voor o.a. de sportclubs niet rooskleurig uit.

Alternatieven
De jaarlijkse omzet van de sportkantines in ons land bedraagt ongeveer 360 miljoen euro. Als de sportclubs voor drie weken geen inkomsten hebben, is dat volgens Dick Zeegers, directeur van de stichting Waarborgfonds Sport (SWS), maar liefst één-dertiende deel van de jaarlijkse omzet. Een flink bedrag dus.

Toch proberen de meesten positief te blijven en na te denken over mogelijke alternatieven. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over nieuwe mogelijke verdienmodellen voor sportclubs, zoals de bijdrage van sponsoring of clubacties. Door dergelijke initiatieven krijgen de sportclubs toch nog de mogelijkheid om op andere manieren inkomsten te genereren.

In maart stelde het kabinet 110 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen om ze te hulp te schieten. Inmiddels zijn we een halfjaar verder en hebben we geen idee hoe het coronavirus zich verder zal gaan ontwikkelen. Dick Zeegers: “De overheid zal aanvullende en passende maatregelen moeten nemen, willen we faillissementen vermijden.”

Wilt u meer lezen? Klik hier!

Bron: www.sportenstrategie.nl

Post a Comment