Kinderen en jeugd mogen weer samen sporten!

Vanaf morgen mogen kinderen (t/m 12 jaar) en jeugd (t/m 18 jaar) weer trainen in de buitenlucht. Het NOC*NSF heeft hiervoor, samen met de sportbonden en de VSG, het protocol ‘Verantwoord Sporten’ opgesteld. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen.

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht (onder begeleiding). Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, dus onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.
NOC*NSF heeft samen met de sportbonden en VSG een protocol opgesteld voor deze leeftijdsgroepen. Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ zal gemeenten en uitvoerende partijen helpen hoe te handelen en ook worden er aandachtspunten aangereikt. Er wordt hierbij zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk aangeboden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport.

Er zijn posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Daarnaast is er een set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Meer weten over dit protocol en hoe je als sportaanbieder je accommodatie ‘coronaproof’ kunt maken? Lees het gehele artikel op de website van NOC*NSF.

Link: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Bron: NOC*NSF

 

Creative Developer › Head of Digital