Nederlandse sportverenigingen; “Zonder hulp en ondersteuning overleven wij deze crisis niet!”

40% van de Nederlandse sportverenigingen vreest momenteel ernstig voor het voortbestaan van de vereniging. Met name de verwachte inkomstenderving en het verlies van leden en vrijwilligers baart de sportverenigingen grote zorgen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Mulier Instituut.

Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Vele vrijwilligers en een beperkt aantal professionals zorgen samen voor een efficiënt en breed gedragen netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen die sport tot in de haarvaten van de samenleving brengen. Dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten, zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden wegvallen en hoge vaste lasten zoals de kosten van de accommodaties in de vorm van huur, kapitaallasten en onderhoud tegelijkertijd wel doorlopen.

Naar verwachting lopen de sportverenigingen bijna dertig procent van de begrote inkomsten voor 2020 mis. Het noodpakket van de overheid helpt een flink deel van de sportverenigingen in ieder geval tot en met mei van dit jaar. Uit het onderzoek van het Mulier Instituut is gebleken dat ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland er van overtuigd is dat noodmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te overleven.

Naast de zorgen over de verwachte inkomstenderving, bestaan er bij de sportverenigingen momenteel ook grote zorgen over de ledenbinding. Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. 

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Het is goed dat het Mulier instituut zo snel nadat alle sportaccommodaties door de overheid werden gesloten onderzoek heeft gedaan naar de impact van de maatregelen op de Nederlandse sportverenigingen. De uitkomsten laten goed zien dat veel verenigingen voor hun voortbestaan vrezen.”

Benieuwd naar alle bevindingen en cijfers uit het onderzoek ‘De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen’? Dit lees je op de website van het Mulier instituut.

Link: https://www.mulierinstituut.nl/actueel/zorgen-over-ledenbinding-en-inkomstenderving-bij-sportverenigingen/
Bron: Mulier Instituut
Foto: NOC*NSF

Creative Developer › Head of Digital