Sportbeleid gemeenten aangepast wegens corona

De gevolgen van de coronacrisis hebben een grote impact op de sportsector. Hierdoor wordt in veel gemeenten de uitvoering van het sportbeleid aangepast. Zo geeft drie kwart van de gemeenten uit Nederland aan dat zij de de sportstimuleringsactiviteiten op een andere manier vormgeven. En bijna de helft heeft na sluiting van de sportaccommodaties het onderhoud naar voren gehaald.

Deze feiten blijken uit de coronapeiling die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd in de periode 1 april tot en met 16 april. Deze online vragenlijst is door 156 sportambtenaren ingevuld en geeft inzicht in de wijze op welke manier er invulling is gegeven aan het gemeentelijk sportbeleid.
In de komende periode zullen er vervolgmetingen plaatsvinden om de ontwikkelingen hierin te volgen. Het onderzoek naar het gemeentelijk sportbeleid wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut en is onderdeel van de CoronaMonitor Sport, in opdracht van het ministerie van VWS.

Hieronder vind je nog een aantal interessante uitkomsten uit dit onderzoek:

  • In 72% van de gemeenten hebben verenigingen zich gemeld met problemen als gevolg van de coronamaatregelen. In twee derde van de gevallen betreft het problemen voortkomend uit de derving van inkomsten.
  • 80% van de gemeenten zien de inkomsten dalen door sluiting van de sportaccommodaties.
  • 73% van de gemeenten vindt het ten tijde van het onderzoek nog te vroeg om iets te zeggen over mogelijke bezuinigingen op het sportbeleid als gevolg van de coronacrisis.

Benieuwd naar alle bevindingen en cijfers uit de coronapeiling: ‘Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen: Stand van zaken begin april 2020’? Dit lees je op de website van het Mulier Instituut.

Link: https://www.mulierinstituut.nl/actueel/gemeentelijk-sportbeleid-aangepast-na-eerste-coronamaatregelen/
Bron: Mulier Instituut

Creative Developer › Head of Digital