Sportverenigingen krijgen € 60 miljoen extra steun van kabinet

Op 27 oktober 2020 kwam het kabinet met nieuwe aanvullingen op het derde steunpakket corona. Er zal extra geld beschikbaar gesteld worden voor ondernemers die door de recente maatregelen een harde klap hebben gekregen. Hierbij wordt ook het sport-specifieke pakket opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020, waarbij een bedrag van € 60 miljoen is gemoeid.

Sportverenigingen
Onlangs zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Helaas brengen deze maatregelen ook voor de sportsector gevolgen met zich mee. De sportkantines blijven gesloten, waardoor de verenigingen een heel groot deel van hun inkomsten mislopen. De kantine is en blijft namelijk één van de belangrijkste inkomstenbronnen van sportverenigingen. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat er geen competities mogen plaatsvinden en dat er geen publiek meer mag zijn. Als er geen competities zijn, kunnen de verenigingen ook geen trainingen meer bieden. Kortom, door deze maatregelen krijgen de verenigingen het zwaar te verduren.

Tegemoetkoming
Eerder dit jaar heeft de sportsector ook al een flinke klap gehad door de coronamaatregelen. Maar toen schoot het kabinet te hulp en zijn verenigingen die hun accommodatie huren, gecompenseerd voor hun vaste lasten via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Daarnaast zijn de verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben, gecompenseerd via de regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO).

Nu de nieuwe coronamaatregelen er zijn, heeft dit wederom een aanzienlijke impact op de sportsector. Daarom stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor sportverenigingen die het door de maatregelen zwaar hebben gekregen. Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2020. Dit pakket moet ervoor gaan zorgen dat financiële schade van amateursportverenigingen gecompenseerd wordt. Hiervoor wordt de onderbesteding uit de TVS en TASO ingezet en wordt er € 60 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanvragen van de nieuwe steunpakketten voor jouw sportvereniging of sportaccommodatie kan t.z.t. via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zodra dit mogelijk is, zullen wij je z.s.m. op de hoogte brengen via onze kanalen.

 

Bron: Rijksoverheid

Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/10/27/aanvullingen-op-derde-steunpakket-corona

Post a Comment