Tips en trucs voor het beter benutten van jouw binnensportaccommodatie(s)

Gemeenten besteden 80-90% van hun sportuitgaven aan sporthallen, sportvelden en zwembaden! Gemeenten kijken dan ook kritisch naar de mogelijkheden om de inkomsten hiervan te verhogen en de kosten te verlagen. Maar hoe kun je als gemeente deze binnensportaccommodaties nu beter benutten?

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseerden in het najaar van 2019 de bijeenkomst: Beter benutten van binnensportaccommodaties. Het doel van deze bijeenkomst was om antwoord te geven op de vraag: hoe kun je binnensportaccommodaties optimaal benutten?

Het is voor gemeenten namelijk geen gemakkelijke opgave om de inkomsten uit binnensportaccommodaties te verhogen. Zeker omdat, landelijk gezien, de bonden van de traditionele zaalsporten het moeilijk hebben. Al jaren dalen de ledencijfers van deze sportbonden.
Tegelijkertijd zijn traditionele veldsporten steeds vaker actief in de hal. Ook het bewegingsonderwijs is aan ontwikkelingen onderhevig, die invloed hebben op de bezetting van binnensportaccommodaties.

Het is ook vaak niet eenvoudig om de bezetting zo te managen, dat er sprake is van een goede en evenwichtige invulling van de uren. Het delen van de successen en het met elkaar discussiëren over eventuele maatregelen is daarom erg belangrijk. Hieronder lees je de tips en trucs, afkomstig vanuit het werkveld, om binnensportaccommodaties beter te benutten.

 • Zet in op ouderen en zorgbehoevenden
 • Zorg voor een goed reserverings- en toegangssysteem
 • Video-projectie in sportaccommodaties
 • Slim omgaan met tarieven
 • Zet in op de zachte kant
 • De accommodatie beter geschikt maken
 • Slim met beheer en onderhoud
 • Varieer in het soort beheer
 • Energiebesparende maatregelen
 • Zorg voor een goed werkend gebouwenbeheersysteem
 • Beperk openingstijden en deel kosten
 • Zorg voor een goede spreiding van accommodaties

Meer weten over deze tips en trucs? Lees het gehele artikel op de website van Alles over Sport.

Link: https://www.allesoversport.nl/artikel/beter-benutten-van-binnensportaccommodaties-tips-en-trucs/
Bron: Alles over Sport

Creative Developer › Head of Digital