Voorkom vervelende berichten op social media

Zeker in deze tijd vormt social media een belangrijke communicatiefunctie in de maatschappij. Niet alleen tussen mensen, maar ook zeker tussen sportverenigingen en hun leden. Instagram, Facebook en TikTok, we kennen ze allemaal. Het zijn populaire media en perfect voor snel en laagdrempelig contact. Maar er is ook een keerzijde; wat als je als sportverenigingen te maken krijgt met vervelende publiciteit of dreigementen?

Zowel jongeren als ouderen plaatsen soms berichten die over het randje zijn. Ze zijn gefrustreerd, willen laten zien wat zij durven en denken dan niet voldoende na over de consequenties. Uiteraard is het niet direct een reden tot ingrijpen, maar als dergelijke berichten schadelijk worden, is het tijd voor actie. Hieronder vind je een stappenplan over hoe om te gaan met social media. Ook vind je de folder ‘Samen naar een veilig sportklimaat‘, welke door www.mijnkindonline.nl is ontworpen.

Stap 1 – Zorg dat iedereen de regels kent.

Wees duidelijk over welke gedragsregels er gelden binnen de club en communiceer deze regelmatig. Breng ze ook uitgebreid onder de aandacht bij een overleg met sporters, trainers, coaches en vrijwilligers. Maak hierbij ook voor iedereen duidelijk dat er een vertrouwenspersoon of een tuchtcommissie is waar zij kunnen aankloppen als online gedrag uit de hand loopt. En tot slot: spreek vóóraf met elkaar af wie het initiatief neemt tot actie als het een keer misgaat.

Stap 2 – Onderzoek wat er aan de hand is.

Om te bepalen of online gedrag uit de hand is gelopen, moet je een aantal dingen nalopen:

  • Verzamel bewijs: screenshots of kopieën van het uit de hand gelopen gedrag en de eventuele reacties van anderen daarop.
  • Breng de context in kaart: is de vervelende reactie, weer een reactie op iets anders?
  • Bepaal om wie het gaat, zowel de zender als de ontvanger van de vervelende berichten.
  • Controleer ook of het de eerste keer is dat het gebeurt. Bespreek de kwestie met anderen binnen de verenigingen, het liefst ook met mensen die degene kennen die zich niet aan de gedragsregels heeft gehouden. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grapje en de dreiging oogt serieus, neemt dan contact op met de wijkagent.

Stap 3 – Onderneem actie

Als online gedrag duidelijk over de grens van de club is gegaan, moet er gecorrigeerd worden. Dit kan door (intern) een tuchtprocedure te starten en de overtreder van de gedragsregels op het matje te roepen. Neem in zo’n procedure ook het belang van het slachtoffer mee. Als er sprake is van een serieuze dreiging, moet de politie ingeschakeld worden. Vergeet natuurlijk ook niet dat het schadelijke bericht verwijderd moet worden.

Stap 4 – Voorkom herhaling

Na deze drie stappen is het te hopen dat het niet nog een keer zal gebeuren. Leer fatsoenlijk mediagedrag daarom aan op de vereniging. Beschouw dit als een serieuze taak en geef de gedragsregels én de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag een duidelijke plaats binnen de vereniging. Draag sportiviteit en respect uit, en handel ernaar!

Bekijk de folder ‘Samen naar een veilig sportklimaat‘ van www.mijnkindonline.nl

 

Bron: Voor Clubs

Link: https://voorclubs.sport.nl/nieuws/2020/07/zo-voorkom-je-als-club-gedoe-op-social-media

Creative Developer › Head of Digital