Werken met basiseisen sociale veiligheid bij gemeenten én sportclubs

van 15:45 tot 16:30

Spreker: Erik Beuker (NOC*NSF)